5 Way Valve

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    Пилоттук 5 жол Сол. Valve YSVM2

    Өнүгүү тарыхына көз чаптырып, ушул кезге чейин үйдө жана чет өлкөлөрдө үч категорияга бөлүп кароого болот (б.а. түздөн-түз актерлук, кадам сайын баланын жетектөөчү түрү), ошондой эле диск структурасы жана материалдын айырмачылыгы ар кандай жана негизинен чакан класстагы алты бутакка бөлүнөт (мембраналык түзүлүш, мембрана структурасынын кыймылдуу оор бөлүгүнүн кадамы, структурасы, түз кыймылдаган поршень структурасында алдыңкы, кадамдык поршень структурасы, кыймылдуу поршень структурасынын алдыңкы бөлүгү).
  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Түздөн-түз иштетилген 5 жолу Сол. Valve YVS

    Өнүгүү тарыхына көз чаптырып, ушул кезге чейин үйдө жана чет өлкөлөрдө үч категорияга бөлүп кароого болот (б.а. түздөн-түз актерлук, кадам сайын баланын жетектөөчү түрү), ошондой эле диск структурасы жана материалдын айырмачылыгы ар кандай жана негизинен чакан класстагы алты бутакка бөлүнөт (мембраналык түзүлүш, мембрана структурасынын кыймылдуу оор бөлүгүнүн кадамы, структурасы, түз кыймылдаган поршень структурасында алдыңкы, кадамдык поршень структурасы, кыймылдуу поршень структурасынын алдыңкы бөлүгү).